Plan your visit

Pets

Na nádvoří  i do parku je možný vstup se psem pouze na vodítku.

Vstup s pejskem do zámku není možný. 

Pozor! Po nádvoří a v parku se volně pohybují pávi!

Child facilities

Pro rodiny s dětmi jsme připravili speciální prohlídkovou trasu Zámek dětem. Prohlídka je vhodná pro děti od 4  do 8 let.

Prohlídka probíhá pouze v českém jazyce.

Refreshments

Kavárna u Jana

V červnu roku 2006 jsme otevřeli v klasicistním zahradním domku na vnějším nádvoří zámku kavárnu. Podle patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele dostala název Kavárna u Jana. Zde si návštěvníci můžou zpříjemnit čekání na prohlídku zámku.