Svatební obřady na zámku Jánský Vrch v Javorníku

Spojte začátek své společné cesty životem se zámkem Jánský Vrch v Javorníku a oslavte tak nejhezčí den svého života, udělejte si jej ještě krásnějším. Uzavřete svůj manželský svazek na starobylém letním sídle vratislavských biskupů a arcibiskupů v honosných sálech zámku.

Přijďte se vyfotografovat při nejrůznějších slavnostních příležitostech.
Věříme, že krásné a důstojné prostředí vytvoří tu nejlepší kulisu k prožití této významné události.


Svatební obřady

Informace pro snoubence

Správa SZ Jánský Vrch v Javorníku nabízí obřady ve variantách:

1. v interiérech zámku - 10 000,- Kč
 

2. v exteriérech zámku - 10 000,- Kč
 

Svatební obřady probíhají celoročně (v zimním období v závislosti na počasí).
Kontaktní telefon: SZ Jánský Vrch 584 440 286, 602 951 712
Úřední záležitostí se vyřizují na matrice Městského úřadu v Javorníku (584 458 794, matrika@mestojavornik.cz).

Volný termín svatebního obřadu lze zjistit na Správě zámku. Termín nelze rezervovat, závaznou objednávkou je písemná Dohoda o poskytnutí služeb souvisejících s realizací svatebního obřadu. Dohoda se uzavírá vždy s oběma snoubenci, pouze u cizinců stačí jeden ze snoubenců, popř. jimi pověřený prostředník. Během 14 dnů po podepsání dohody musí být služba zaplacena hotově správě zámku proti vydání dokladu o zaplacení nebo bankovním převodem na účet Národního památkového ústavu. Objednávku lze zrušit s vrácením poplatku do 2 měsíců před datem obřadu, při pozdějším zrušení se poplatek nevrací.

 

Fotografování a filmování svatebního obřadu v místnosti, kde se obřad uskutečňuje je povoleno a je zaúčtováno v ceně obřadu, stejně tak jako fotografování v interiéru zámku (max. 30 min.) a exteriéru zámku. Překročení tohoto limitu bude účtováno jako úhrada za umožnění fotografování viz.níže pro páry nesezdané na SZ Jánský Vrch.
V ceně obřadu je zúčtována také květinová výzdoba a hudební doprovod při obřadu.

Maximální počet účastníků svatebního obřadu je 60 osob (s ohledem na kapacitu koncertního sálu, v případě jiné místnosti (např. kaple) je kapacita adekvátní velikosti prostoru).

Organizace obřadu je po celou dobu zajištěna pracovnicí Správy zámku. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny této pracovnice (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení dohodnutého časového harmonogramu apod.) Správa zámku žádá o nepoužívání kovových podpatků z důvodů nenávratného poškození vzácných původních parket, uvnitř objektu je zakázáno používání alkoholických nápojů. Je zakázáno na novomanžele v duchu zvyklosti házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod. – zákaz platí pro celý areál zámku včetně nádvoří a přístupového schodiště.

Fotografování

Pro páry nesezdané na SZ Jánský Vrch – za umožnění fotografování a filmování v  interiérech zámku (pouze I. reprezentační trasa) účtuje správa zámku poplatek 1500,-Kč (tzv. svatební prohlídka pro max. 10 osob). Doba fotografování je max. 30 minut, překročení limitu bude účtováno druhou částkou ve výši 1500,- Kč.
Poplatek za fotografování v exteriéru areálu SZ Jánský Vrch činí 800,- Kč.

Poplatek bude uhrazen v návštěvnické pokladně v hotovosti oproti příjmovému dokladu.

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.