Restaurování oltáře z horní kaple

V letech 2016 – 2022 proběhlo náročné restaurování oltáře z horní kaple státního zámku Jánský Vrch. Restaurátorské práce se týkaly jak deskových obrazů, tak dřevěné architektury oltáře.
 
Během průzkumů a samotného restaurování bylo zjištěno, že v minulosti došlo k několika úpravám nejen barevných vrstev, ale i sestavení oltáře. K radikální obnově došlo v roce 1937. Byla zhotovena nová menza (oltářní stůl), voluty po stranách horní římsy, dvě dekorativní destičky po stranách dvířek svatostánku. Došlo k provedenGalerie | í šedozelené přemalby všech dřevěných částí oltáře včetně rámů deskových obrazů. Původně zlacené a stříbřené plochy byly přetaženy bronzovým lakem. Tyto úpravy bezesporu souvisí s novým umístěním oltáře do prostoru horní kaple z jiného, dosud neznámého místa. V této souvislosti byl oltář pro zámecké prostory také výškově adaptován. Na vrchní ploše horní římsy se nachází dva otvory, do kterých dosedal nástavec neznámé podoby, který se již v době sestavení oltáře v kapli buď nedochoval (oltář nese stopy po požáru), nebo došlo k jeho odstranění z důvodu výškového limitu stropu. Přemalba tak měla posloužit jako scelující prvek mezi pozdně renesanční částí a nově přidanými díly.
 
Náklady na restaurování oltáře dosáhly celkem částky 768 750,- Kč. Výsledná podoba oltáře vychází z mezioborové diskuse a dokumentuje vývoj užívání této sakrální památky, způsob její historické záchrany a modernizace, která byla díky restaurátorským pracím poznána a přijata jako neodmyslitelná součást díla. Střední část oltáře s deskovými obrazy se navrátila do renesanční podoby, zatím co u ostatních částí oltáře je s ohledem na novodobé prvky, které nelze pominout a z důvodu zachování barevné harmonie, respektována novodobá úprava. Přínosem celé obnovy se staly podrobně provedené restaurátorské průzkumy, odhalující míru dochování původních vrstev a jejich barevné rozvržení. Výsledné restaurování je tak kompromisem mezi poznaným a dochovaným.