Výstava 30 let památkové péče po pádu železné opony bude poprvé k vidění v jižních Čechách

Vzdělávání

  • Nové Hrady ()
  • 28. 5. 2021–30. 9. 2021
  • 9.30–16.00
  • Vstup volný.

Výstava 30 let památkové péče po pádu železné opony vznikla v roce 2019 jako připomínka uplynulých třiceti let od sametové revoluce. Společenské změny, které pád komunistického režimu podnítil, se výrazně promítly i do stavu památkového fondu a systému péče o kulturní dědictví České republiky. Národní památkový ústav při této příležitosti připravil výstavu, která podává doposud nejkomplexnější obraz české památkové péče po roce 1989.

 

Na výstavních panelech autoři ukazují proměny stavu památkového fondu v průběhu let 1989–2019 pomocí archivních i současných fotografiích. Výstava je rozdělena do 22 témat, která představují stav technických, církevních či židovských památek, zřícenin, historických jader měst, archeologických památek, památek zahradního umění či moderní architektury 19. a 20. století.

 

Výstava byla slavnostně představena v Národní technické knihovně v Praze, kde byla k vidění od 19. listopadu do konce prosince 2019. Putovní výstava byla naposledy prezentována v Knihovně města Hradce Králové, předtím si ji mohli prohlédnout zájemci ve Zlíně. Plánovaná prezentace výstavy v českobudějovické radnici v roce 2020 nebyla uskutečněna z důvodu nařízení vlády v důsledků šíření onemocnění Covid-19.