Hovory s kastelány: O zámku Nebílovy s Milanem Fialou

Vzdělávání

  • Liliová 5, Praha ()
  • 14. 4. 2020
  • 17.00
  • zdarma

Zámek Nebílovy je úzce spjat se jménem Adama Jindřicha hraběte ze Steinau, císařského generála a maršála Benátské republiky, a hraběte Vojtěcha Czernina z Chudenic, nejvyššího lovčího Království českého, posledního mužského člena chudenické větve slavného rodu. Autorem současné podoby zámku je vídeňský dvorský architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Samotnou stavbu pak realizoval jako své první velké dílo plzeňský stavitel Jakub Auguston. Zámek vyniká klidnou a romantickou atmosféru barokního nádvoří s procházejícími se pávy, intimitou aristokratických salónů 18. a 19. století, výjimečnými kousky mobiliáře nebo zcela unikátními nástěnnými a nástropními malbami Antonína Tuvory v tanečním sále. 

Přednáška byla s ohledem na aktuální nařízení vlády o zrušení veřejných akcí bohužel zrušena. Přesto se na zámek Nebílovy můžete podívat! Historií objektu Vás provede kastelán Milan Fiala.

 

Generální ředitelství Národního památkového ústavu pokračuje také letos v cyklu přednášek pro veřejnost nazvaném Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy představí osoby nejpovolanější – správci památek.  V tomto roce jsou přednášky zaměřené na hrady a zámky spojené s rodem Valdštejnů, kterému bude věnován letošní ročník dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Celoroční projekt s názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ bude kromě přednášek zahrnovat kulturní a hudební akce, Hradozámeckou noc, speciální prohlídky běžně nepřístupných míst nebo komentované procházky po valdštejnské architektuře.